Recordeu que la declaració d’operacions amb tercers s’ha de presentar durant el mes de febrer

Si durant l’any 2020 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en conjunt (IVA inclòs) i no està donada d’alta al sistema de Subministrament Immediat d’Informació, recordeu que a partir del proper 1 de febrer haureu de presentar el model 347.

Tingueu en compte que Hisenda utilitza aquest model per a creuar dades, de manera que el que la vostra empresa declara com a compres o vendes a un determinat proveïdor o client ha de coincidir amb el que aquests declaren com a vendes o compres a la vostra empresa.

Per tant, és important que ho empleneu correctament. A aquest efecte, tingueu en compte el següent:

  • No haureu d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té informació mitjançant altres declaracions. Això succeeix, per exemple, amb les operacions subjectes a retenció.
  • Tret de les excepcions que preveu la normativa, també s’han de declarar les operacions en què, encara que no es repercuteixi IVA, existeixi obligació d’expedir factura (sempre que superin els 3.005,06 euros).

Si esteu obligat a presentar el model 347, teniu de termini fins el proper 1 de març de 2021.