Poden generar conflictes entre socis si el negoci no es valora correctament

En la situació actual, moltes empreses necessiten una injecció de fons. Doncs bé, cal tenir cautela quan es planteja una ampliació de capital i aquesta només la subscriuen alguns socis o la subscriu un tercer que entra a participar al negoci.

En aquests casos, és inevitable que els socis que no aporten fons vegin reduït el seu percentatge de participació. Però convé assegurar-se que el valor real de la seva participació es mantingui igual abans i després de l’ampliació. A aquest efecte:

  • Per a assegurar aquest extrem existeixen mecanismes legals: l’ampliació de capital amb una prima d’emissió (un «sobrepreu» que paga qui subscriu l’ampliació) o la venda dels drets d’assumpció o subscripció preferent per part dels socis que no aporten fons.
  • En tot cas, és necessari valorar correctament la prima d’emissió o aquests drets d’assumpció o subscripció preferent. Y per a fer-ho és imprescindible valorar la societat: les reserves acumulades, si existeixen actius que s’han revalorat al mercat, si existeixen perspectives de negoci futures que suposin un valor real del negoci superior del que se’n deriva del balanç…

Aquests problemes de valoració no existeixen si l’ampliació la subscriuen tots els socis en la mateixa proporció en què ja participen al capital. Però en la situació actual això no sempre és possible, per la qual cosa valorar correctament el negoci és un requisit necessari per a assegurar els drets de tots els socis i evitar que hi hagi conflictes entre ells.

 

 

Els nostres professionals tenen una experiència molt àmplia en aquest tipus d’operacions i us assessoraran per a evitar conflictes dins la vostra societat.