S’ha ampliat el termini de cobertura

Recentment s’ha ampliat el termini de cobertura de les ajudes directes per a autònoms i empreses aprovades el mes de març de 2021 i destinades a pagar els deutes generats inicialment entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. Ara la cobertura abastarà els deutes contrets fins el 30 de setembre de 2021.

Així mateix, s’ha deixat clar que aquestes ajudes també es poden utilitzar per a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, a més del pagament a proveïdors i altres creditors.

Com que aquestes ajudes les gestionen les comunitats autònomes, seran aquestes les que, en funció dels recursos assignats dels quals encara disposin, aprovaran noves convocatòries per a tramitar la sol·licitud. Per tant, estigueu atent als propers anuncis que pugui fer la vostra comunitat autònoma.

 

Els nostres professionals analitzaran si la vostra empresa es pot acollir a ajudes i subvencions.