AMPLIACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Els requisits d’aquest incentiu s’han relaxat amb efectes retroactius.

Els casos en què és possible aplicar la deducció per maternitat s’han ampliat amb caràcter retroactiu per a l’IRPF dels anys 2020, 2021 i 2022.

En aquests exercicis, les dones amb fills menors de tres anys també tenen dret a aplicar l’incentiu que, a partir de l’1 de gener de 2020:

  • S’haurien quedat en situació legal d’atur a conseqüència de la suspensió del contracte de treball que les vinculava a l’empresa.
  • Es trobaven en un període d’inactivitat productiva derivada d’un contracte laboral fix discontinu.
  • O eren treballadores per compte propi beneficiàries d’una prestació per cessament d’activitat a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

En presentar l’IRPF per al 2022, aquestes dones poden computar les deduccions que no van poder aplicar el 2020 i 2021, juntament amb les del 2022.

 

Si en algun d’aquests exercicis algun dels vostres fills era menor de tres anys, consulteu-nos. Comprovarem si podeu gaudir d’una deducció per maternitat més alta en l’IRPF 2022.