AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Si al seu IRPF gaudeix de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, comprovi si pot treure’n encara més profit.

Si va adquirir el seu habitatge abans del 2013 i gaudeix de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, calculi les quantitats que ha satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta compra (capital més interessos). Si no arriba als 9.040 euros (l’import màxim que gaudeix de deducció fiscal), faci una amortització anticipada abans de final d’any fins a assolir aquesta xifra. D’aquesta manera maximitzarà la seva deducció i podrà reduir el seu IRPF al 15% de les quantitats totals satisfetes.

En calcular les quantitats que donen dret a deducció, recordi incloure les primes anuals satisfetes per les assegurances de danys i de vida que el banc li hagi obligat a contractar per concedir-li la hipoteca.

 

 

Els nostres professionals son al seu servei per calcular les deduccions a les quals pot tenir dret a les seves declaracions tributàries.