AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Si us apliqueu la deducció per habitatge, comproveu si us interessa fer un reemborsament anticipat de la hipoteca.

Si heu comprat el vostre habitatge abans del 2013 i gaudiu de la deducció per l’adquisició d’un habitatge habitual, calculeu les quantitats que heu satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta compra. En fer aquest càlcul, calculeu totes les quotes del préstec satisfetes (capital més interessos).

Si no arribeu als 9.040 euros (que és la quantitat màxima anual que gaudeix d’una deducció fiscal), feu una amortització anticipada abans de final d’any fins a arribar a aquesta xifra. D’aquesta manera maximitzareu la vostra deducció i podreu estalviar un 15% de les quantitats totals satisfetes a l’IRPF.

A l’hora de calcular les quantitats que us donen dret a la deducció, no oblideu incloure les primes que hàgiu satisfet al llarg de l’any per les assegurances de danys i vida que l’entitat bancària us ha obligat a contractar per concedir-vos el préstec hipotecari.

 

Consulteu-nos: els nostres professionals us assessoraran sobre l’import del préstec que hauríeu d’amortitzar per avançat per optimitzar el vostre IRPF.