AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Optimitzeu la vostra deducció per adquisició d’habitatge habitual.

Si vau adquirir el vostre habitatge abans del 2013 i gaudiu de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, calculeu les quantitats que heu satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta compra (capital més interessos). Si no arriba als 9.040 euros (l’import màxim que gaudeix de deducció fiscal), feu una amortització anticipada abans de final d’any fins a assolir aquesta xifra. D’aquesta manera maximitzareu la vostra deducció i podreu reduir el vostre IRPF al 15% de les quantitats totals satisfetes.

En calcular les quantitats que donen dret a deducció, recordeu incloure les primes anuals satisfetes per les assegurances de danys i de vida que el banc us hagi obligat a contractar per concedir-vos la hipoteca.

 

 

Els nostres professionals són al vostre servei per calcular les deduccions a les quals podeu tenir dret a les seves declaracions tributàries.