Si la vostra SL tanca l’exercici amb fons propis negatius, podeu resoldre-ho fàcilment amb una aportació no reintegrable.

Si, malgrat tenir bones perspectives a mitjà termini, les previsions per a aquest any encara mostren pèrdues que deixaran el vostre patrimoni net per sota de la meitat del capital social, la vostra empresa entrarà en causa de dissolució. En aquest cas, és normal regularitzar la situació amb una ampliació de capital, que implica escriptura pública i registre (és a dir, tràmits i despeses).

No obstant això, aquestes situacions també es poden resoldre sense necessitat d’acudir al notari i incórrer en despeses. En concret, mitjançant una aportació no reintegrable dels socis:

  • Amb aquesta aportació, els socis ingressen a la societat l’import necessari. Caldrà signar un document reconeixent que l’aportació es fa a fons perdut (com a “aportació dels socis per reparar les pèrdues”).
  • D’aquesta manera, en el balanç apareixerà l’import com a fons propis de la SL i no com a deute (ja que els socis no el reclamaran). Així, es recuperen els fons propis i es regularitza la situació sense més tràmits.

Ara bé, atès que aquesta operació implica que els socis lliurin diners que no reclamaran, el seu tractament fiscal és el següent:

  • Societat. L’import no es computarà com a ingrés, sinó com a aportació als fons propis. Per tant, la societat no tindrà cap despesa fiscal.
  • Socis. Per als socis, l’import lliurat serà un cost més elevat de les seves participacions en la SL (de manera que, si es produeix una venda futura, el benefici eventual i la seva tributació seran inferiors). Si hi ha diversos socis, serà necessari que cadascú aporti la quantitat que li correspongui (en proporció a la seva participació en el capital). Si algun soci aporta més del que li correspon, hi haurà despeses fiscals (per exemple, Hisenda podria considerar que aquest excés és una donació a favor de la resta de socis).

 

Els nostres consultors estudiaran el vostre cas i us indicaran com redactar el document a signar, així com el tractament fiscal que haureu de donar a l’operació en cada cas.