No oblidi la declaració informativa d’operacions vinculades.

Recordeu que durant el mes de novembre s’ha de presentar el model 232 (“Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”). S’ha de presentar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, ell mes de novembre si l’exercici de l’empresa coincideix amb l’any natural).

En aquest model les empreses han d’informar sobre les operacions vinculades següents:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
  • Les considerades “específiques”, amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
  • Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.

Així mateix, també s’han d’incloure en el model 232:

  • El detall de les operacions portades a cap amb paradisos fiscals.
  • Les operacions vinculades a les quals s’hagi aplicat la reducció per Patent Box.

Els nostres professionals verificaran si la seva empresa ha de presentar informació sobre les operacions vinculades que dueu a terme i us assessoraran sobre com actuar en aquests casos.