Hi ha ajudes per a la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable d’autoconsum, tant per a particulars com per a empreses.

Dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’ha obert una convocatòria per accedir a ajuts en matèria d’autoconsum elèctric. El pla d’ajudes està estructurat en sis programes d’incentius (tres a l’àmbit empresarial i tres a l’àmbit residencial) i va destinat a subvencionar les actuacions següents:

  • Instal·lacions d’autoconsum.   És a dir, de plaques fotovoltaiques o generadors eòlics, entre d’altres. En energia fotovoltaica, els ajuts aniran des del 15% (grans empreses) fins al 45% (pimes o sistemes inferiors a 10 kW); en energia eòlica, la subvenció oscil·larà entre el 20% (grans empreses) i el 50% (pimes).
  • Emmagatzematge. Implica, a més, la instal·lació de bateries per emmagatzemar l’excedent d’energia generada. Els ajuts per a les empreses en aquest àmbit variaran entre el 45% i el 65% depenent de la seva mida.
  • Climatització amb energies renovables. Per exemple, estufes de biomassa o bombes de calor geotèrmiques (que aprofiten la temperatura constant del subsòl). La subvenció dependrà de la tecnologia emprada (biomassa: 40%; geotèrmia: 70%).

Com funciona? Aquestes ajudes seran canalitzades per les comunitats autònomes, les quals s’encarregaran d’efectuar les convocatòries. Podeu consultar les diferents convocatòries que estan efectuant les comunitats autònomes a la web de l’IDEA accedint a aquest enllaç.

 

 

Els nostres professionals el poden ajudar a l’hora de sol·licitar subvencions i, un cop rebudes, a l’hora de justificar la destinació dels fons rebuts.