S’han convocat les subvencions del programa “ICEX Next”.

Aquestes subvencions estan destinades a empreses que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional. El programa cofinança les despeses d’assessorament per a desenvolupar l’estratègia exterior i les despeses de prospecció, promoció i desenvolupament de xarxa comercial a l’exterior (material promocional, publicitat, despeses de participació en fires…), fins a un màxim de 20.000 euros.

Poden sol·licitar l’ajuda les pimes que tinguin un producte o servei propi i una marca pròpia (també es requereix comptar amb una persona responsable del projecte internacional i una web pròpia). A més, han de tenir una facturació superior a 100.000 euros (aquest requisit no s’exigeix a les start-ups de base tecnològica creades recentment).

El 2021 s’obriran quatre períodes per a presentar sol·licituds (el primer s’acaba el 28 de febrer).

Podeu trobar més informació a https://www.icex.es, apartat “ICEX Next”.