S’ha aprovat un important paquet d’ajudes per a autònoms i empreses

El paquet d’ajudes aprovat consisteix en una quantitat fixa de 3.000 euros per a autònoms que tributin en règim d’estimació objectiva, i d’entre 4.000 i 200.000 euros per a la resta d’empreses. Els beneficiaris hauran de complir, entre d’altres, els requisits següents:

  • Haver sofert una caiguda de més d’un 30 % en el volum d’operacions anual el 2020 respecte el 2019.
  • Desenvolupar alguna de les activitats especialment afectades per la pandèmia (s’inclouen en l’annex del reial decret-llei que aprova les ajudes).

L’import de les ajudes serà d’un percentatge sobre la caiguda de vendes que superi el 30 %. Aquest percentatge és del 40 % per a autònoms que tributin a l’IRPF en estimació directa (ingressos menys despeses) i per a empreses que tinguin fins a 10 empleats, i del 20 % per a empreses que tinguin més de 10 empleats.

Per exemple, el 2019 la vostra empresa —una SL amb més de 10 treballadors—va facturar 1.450.000 euros i l’any 2020 només va arribar als 987.000. Vegeu l’ajuda a la qual podreu accedir:

Concepte Euros
Facturació 2019 1.450.000
Facturació 2020 987.000
Caiguda mínima exigida (euros i %) 435.000 (30 %)
Caiguda soferta (euros i %) 463.000 (31,93 %)
Compleix els requisits? Si
Excés de caiguda sobre el 30 % 28.000
Ajuda: 20 % sobre l’excés (1) (2) 5.600

1. Amb un mínim de 4.000 euros i un màxim de 200.000.

2. Si la vostra SL tingués 10 empleats o menys, o si desenvolupéssiu una activitat com a persona física en estimaciódirecta, l’ajuda seria del 40 % (11.200 euros), amb els mateixos límits.

 

 

 

 

Feu clic aquí per a obtenir la norma que regula aquestes ajudes, en la qual s’enumeren els sectors beneficiats i es fixen els requisits per a accedir-hi.