Si teniu impagats, verifiqueu que el deutor no hagi iniciat la mateixa activitat amb un altre nom

A vegades pot passar que un deutor morós «s’esfuma» o deixa la societat inactiva i insolvent sense haver-la liquidat. En aquest cas, investigueu si ha iniciat l’activitat amb una altra societat. Si és així, existeixen vies legals per a demandar la nova empresa, i és demostrant que existeix vinculació o identitat entre totes dues i que la nova s’ha constituït com a «disfressa» de l’anterior, amb ànim d’eludir les responsabilitats que aquesta assumeix.

Hi haurà indicis de continuïtat entre una i altra societat si la segona s’ha constituït en una data propera al moment en què la primera va començar a deixar pagament pendents, si tenen un objecte social similar, si tenen socis o administradors comuns, si els domicilis coincideixen o si en alguna ocasió el deutor ha demanat una factura a càrrec de la nova societat o bé ha entregat algun bé al vostre domicili.

Recordeu que, a l’hora de reclamar un impagat, podeu exigir el deute principal, els interessos, les despeses incorregudes i els possibles danys i perjudicis que hagueu sofert.

 

 

 

Els nostres professionals analitzaran els vostres impagats i verificaran totes les possibilitats de reclamació de què disposeu.