ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA AL PROPI HABITATGE

Quines despeses es poden deduir a l’IRPF?

Recordeu que les persones que treballen des de casa seva es poden deduir a l’IRPF part de les despeses que suporten. Així doncs:

  • Per una banda, les despeses de titularitat de l’habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortització, interessos de préstecs per compra…) en proporció a la part de l’immoble que utilitzin per a la seva activitat. Per exemple, si ocupen vint metres quadrats en un immoble de cent, es podran deduir el 20 % d’aquestes despeses.
  • Respecte als subministraments (telèfon, llum, aigua, gas, línia d’internet…), es poden deduir un 30 % de les despeses proporcionals a la part de l’immoble utilitzada per a l’activitat. En aquest cas, per tant, es podrien deduir el 6 % de les despeses totals per aquests conceptes (el 30 % del 20 %).

Si la titularitat de l’habitatge es comparteix amb el cònjuge, el titular de l’activitat es podrà deduir aquests mateixos percentatges (no caldrà que faci cap prorrateig, tant si està casat en guanys com en separació de béns). No obstant això, si no existeix matrimoni i la titularitat de l’habitatge es compateix amb la paella de fet, les despeses només seran deduïbles en proporció al percentatge de titularitat.

 

 

Els nostres professionals calcularan totes les despeses, deduccions i incentius que puguin ser aplicables a la vostra activitat econòmica.