27 març, 2024

COM COMENÇAR A LICITAR

L’èxit en una licitació pública requereix complir uns requisits molt específics i acreditar-los degudament. La licitació pública és una bona manera d’ampliar les oportunitats de negoci, però exigeix complir uns requisits estrictes i acreditar-los degudament. Així, a més dels requisits específics d’una licitació concreta, amb caràcter general es requereix: Bàsics. […]
27 març, 2024

DEVOLUCIONS D’IRPF A MUTUALISTES

Està jubilat i va cotitzar a alguna mútua laboral? Les persones que avui dia estan percebent prestacions per jubilació derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social, per aportacions realitzades abans de l’1 de gener de 1999, en confeccionar el seu IRPF es poden aplicar certes reduccions que […]
19 març, 2024

DIMISSIÓ DE L’ADMINISTRADOR

L’administrador d’una SL que vulgui deixar el càrrec ha de tenir en compte certes regles abans de dimitir. El càrrec de l’òrgan d’administració d’una SL té una durada temporal il·limitada (llevat que als estatuts s’estableixi una altra cosa), i tant el nomenament d’un nou administrador com la renovació del càrrec […]
19 març, 2024

LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

Els empresaris individuals també poden gaudir d’aquest incentiu al seu IRPF. En confeccionar l’IRPF del 2023, els empresaris en estimació directa que facturen menys de deu milions d’euros anuals poden aplicar els incentius previstos a l’Impost sobre Societats per a les empreses de dimensió reduïda. D’aquesta manera, com passa amb […]
13 març, 2024

AQUEST DIVIDEND NO ES POT EXIGIR

Si no hi ha beneficis en un exercici, no es podran exigir dividends amb càrrec a reserves, la dotació de les quals va ser acceptada en el seu moment. Quan el resultat d’un exercici és negatiu, el repartiment de dividends només és possible amb càrrec a reserves disponibles. És a […]