23 febrer, 2024

DE QUI SÓN LES OBRES D’ADEQUACIÓ?

En llogar un local completament diàfan, cal pactar què passarà amb les obres d’adequació. Us expliquem com actuar… En un local que es lloga com a espai lliure, sense cap element excepte les preses de corrent i subministraments, que requereix construir lavabos, aixecar parets, tramitar llicències, etc.: L’arrendador no està […]
7 febrer, 2024

INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM D’ENERGIES RENOVABLES

El 2024 la vostra empresa també podrà amortitzar lliurement aquestes instal·lacions Si la vostra empresa es planteja invertir en instal·lacions per a l’autoconsum d’energia elèctrica (com ara plaques solars) o en instal·lacions d’ús tèrmic per al consum propi, sempre que utilitzin energia renovable i substitueixin instal·lacions d’energia no renovable fòssil, […]
7 febrer, 2024

COM I QUAN PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ AL BANC D’ESPANYA

El procés és més ràpid i menys costós que un judici. Tot i que l’informe no és vinculant, serà útil si decidiu acudir a un jutge Què fa el Banc d’Espanya El Banc d’Espanya (BdE) ofereix a les persones físiques i jurídiques la possibilitat de reclamar qualsevol acció bancària no […]
1 febrer, 2024

MODEL 347, AL FEBRER

Declaració d’operacions amb tercers. Si durant l’any 2023 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros —IVA inclòs— i no esteu donats d’alta al Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), durant aquest mes de febrer haureu de presentar el model 347. A […]
1 febrer, 2024

APODERATS I ADMINISTRADORS DE FET

La condició d’administrador de fet en principi no inclou els apoderats. Però es podria equiparar si s’actua com a tal… L’administrador de fet és aquella persona que, tot i no ocupar formalment el càrrec d’administrador, és qui dirigeix efectivament la societat. Aquesta figura sol actuar a l’ombra, substituint o controlant els […]