26 gener, 2024

AMORTITZACIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS

Els vehicles elèctrics es poden amortitzar el doble de ràpid. Si la vostra empresa va adquirir algun vehicle elèctric l’any passat, recordi que les inversions en vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques que entrin en funcionament els exercicis 2023, 2024 i 2025 es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti […]
26 gener, 2024

QUAN LA SOCIETAT PRESTA DINERS A UN SOCI

Ho ha d’autoritzar la junta, l’afectat s’ha d’abstenir de votar i les seves participacions s’han de deduir als efectes del còmput de majories. En societats solvents i amb liquiditat, no és estrany que els socis hi recorrin perquè els prestin diners, evitant així sol·licitar un préstec bancari. La mateixa llei […]
19 gener, 2024

PRÒRROGA DELS MÒDULS PER 2024

Els límits màxims per tributar en mòduls es mantenen. Els límits màxims de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls han estat prorrogats un any més. En concret, els límits per al 2024 i el 2025 queden en els termes següents:   Concepte (1) Any 2024 Any 2025 […]
19 gener, 2024

EL CONCURS SENSE MASSA D’UN CLIENT: I ARA QUÈ?

Encara que el concurs sigui presentat “per falta de massa”, l’administrador té responsabilitats i, si no les compleix, podria ser reclamat. Què és un «concurs sense massa»? Quan una empresa presenta concurs i ni tan sols hi ha béns per cobrir-ne les despeses, la llei preveu el “concurs sense massa”, […]
3 gener, 2024

TANCAMENT FISCAL: CONTROL DE MAGATZEM

Cal quadrar les entrades i sortides del magatzem amb les factures emeses i rebudes… Si la vostra empresa comercialitza productes i, per tant, té existències al magatzem, ha de prestar especial atenció a les entrades i sortides de mercaderies al final d’un exercici i al començament de l’altre per no distorsionar el […]