22 desembre, 2023

CONSOLIDACIÓ FISCAL

Si alguna empresa del vostre grup té pèrdues, aquest règim us pot beneficiar. Si la vostra empresa forma part d’un grup empresarial, plantegeu-vos la possibilitat d’acollir-vos al règim de consolidació fiscal: Aquest règim permet compensar en el mateix exercici les pèrdues fiscals d’algunes empreses amb els beneficis fiscals d’altres. Els requisits i […]
22 desembre, 2023

COMPRA MÍNIMA I INDEMNITZACIÓ

Blindeu el contracte de distribució amb una clàusula de compra mínima i una indemnització per incompliment. En signar un contracte de distribució per operar en una àrea ampliada, és possible que la vostra empresa hagi d’augmentar la seva producció per satisfer la seva nova demanda. Com podeu assegurar-vos que tots […]
18 desembre, 2023

RÈGIM DE GRUPS A L’IVA

Si us interessa, us heu d’acollir a aquest règim durant el mes de desembre. Els grups d’empreses formats per una societat dominant i altres de participades en més del 50% del capital (directament o indirecta) poden optar pel règim del grup d’entitats de l’IVA en alguna de les modalitats següents: Bàsica. Cada […]
13 desembre, 2023

PÒLISSES COVID: JA HAN PASSAT TRES ANYS

Si durant la pandèmia la vostra empresa va contractar una pòlissa de crèdit a tres anys amb garantia ICO, se n’acosta el venciment. Vegeu com actuar. Línia especial En les operacions de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el crèdit és facilitat per les entitats financeres, mentre que aquest organisme sol aportar […]
13 desembre, 2023

TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL

Els premis de loteria gaudeixen d’exempció fins els 40.000 euros Si heu adquirit un dècim pel sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblideu que els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Española i entitats anàlogues europees tributen a l’IRPF a un tipus fix del […]