24 novembre, 2023

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Si us apliqueu la deducció per habitatge, comproveu si us interessa fer un reemborsament anticipat de la hipoteca. Si heu comprat el vostre habitatge abans del 2013 i gaudiu de la deducció per l’adquisició d’un habitatge habitual, calculeu les quantitats que heu satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta […]
24 novembre, 2023

QUINA FORÇA TÉ EL PROTOCOL FAMILIAR?

Hi ha acords sense força legal i d’altres que només vinculen els signants. Per vincular a tercers s’han d’incorporar als estatuts i inscriure’s. Una de les preguntes que es fan els empresaris pel que fa al protocol familiar és fins a quin punt el que s’hi acorda pot vincular els […]
15 novembre, 2023

APORTACIONS AL PLA ABANS DE FINAL D’ANY

El pla de pensions segueix sent un bon instrument per reduir la factura de l’IRPF. El 2023, les quantitats que podeu aportar al vostre pla de pensions per reduir la base imposable del vostre IRPF són les següents: L’aportació màxima al pla de pensions personal és de 1.500 euros. En les aportacions […]
10 novembre, 2023

TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI

Recordi alguns tràmits relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Si és propietari d’immobles, recordi alguns tràmits d’interès relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Alguns s’han de fer abans del 31 de desembre per tal que tinguin efectes a l’IBI de l’any que ve: Domiciliació. Per evitar possibles recàrrecs per pagar […]
10 novembre, 2023

DRET D’INFORMACIÓ

Si es convoca una junta de socis, tenen dret a ser informats sobre els temes que es tractaran. Tots els membres tenen dret a examinar la documentació relativa als punts de l’ordre del dia que s’han de tractar en una reunió, així com a sol·licitar informació addicional. I els consellers […]