27 octubre, 2023

AL NOVEMBRE: MODEL 232

No oblidi la declaració informativa d’operacions vinculades. Recordeu que durant el mes de novembre s’ha de presentar el model 232 (“Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”). S’ha de presentar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període […]
27 octubre, 2023

NOVETATS EN L’ÚS DE ‘COOKIES’

S’han publicat novetats en l’ús de les galetes, que haureu d’implementar a la vostra pàgina web abans de l’11 de gener de 2024. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha actualitzat la seva guia sobre l’ús de cookies per adaptar-la a les noves directrius europees, establint canvis rellevants que s’han d’implementar […]
2 octubre, 2023

RECUPERACIÓ DE L’IVA NO COBRAT

Recordeu que la vostra empresa pot recuperar l’IVA dels impagats. Si un client no paga una factura, transcorregut un any des de la meritació de l’operació podrà dur a terme els tràmits per recuperar l’IVA transferit (si la vostra empresa factura menys de 6.010.121,04 euros anuals, només haureu d’esperar sis mesos […]