28 setembre, 2023

UN ANY SENSE INSCRIPCIÓ: LA SOCIETAT IRREGULAR

Si la societat no s’inscriu en el termini d’un any des de la seva constitució, els socis responen amb ella de forma conjunta i il·limitada. Les formalitats de constitució d’una societat conclouen quan s’inscriu en el Registre Mercantil corresponent. No obstant això, després de la signatura davant notari i la […]
28 setembre, 2023

EL PAGAMENT D’OCTUBRE ÉS DIFERENT

Eviteu errors en el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats. Entre l’1 i el 20 d’octubre, la vostra empresa haurà de fer el segon pagament a compte de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2023. Recordeu: Si factureu més de sis milions d’euros, haureu de calcular el pagament a compte en funció […]
19 setembre, 2023

BASE DE LA INDEMNITZACIÓ AL DISTRIBUÏDOR

La compensació per clientela al distribuïdor es calcula en funció del benefici net obtingut, no del marge brut. La indemnització per clientela és una figura prevista per als contractes d’agència, però que per analogia també s’aplica al contracte de distribució i és exigible quan el distribuïdor ha obtingut nous clients […]
19 setembre, 2023

DEVOLUCIÓ D’IRPF PENDENT

Hisenda disposa de sis mesos per retornar l’impost sobre la renda de les persones físiques de 2022. Si heu presentat la declaració de l’IRPF del 2022 amb el resultat a retornar i encara no l’heu cobrat, recordeu que Hisenda disposa de sis mesos per ordenar aquesta declaració. A aquests efectes: […]