28 juny, 2023

ROBATORI DE MERCADERIES I PREEXISTÈNCIA

Sabíeu que si patiu un robatori al vostre local comercial, haureu de demostrar que els objectes robats estaven realment en la vostra possessió? Quan es produeix un robatori i la víctima acudeix a la seva asseguradora per reclamar una indemnització, ha de demostrar dues coses: que el robatori ha tingut […]
23 juny, 2023

NOVES FACULTATS DE GESTIÓ

Ara Hisenda pot requerir més informació en les seves comprovacions. Fins ara, quan el Departament de Gestió Tributària d’Hisenda realitzava un procediment de verificació limitada, no podia examinar la comptabilitat mercantil (llevat que fos facilitada voluntàriament pel mateix contribuent); aquest examen només podia fer-lo la Inspecció. Doncs bé, la llei ha […]
23 juny, 2023

ACORD DE NO DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS ABUSIU

És abusiu no distribuir dividends sense justificació, beneficiant el soci majoritari i perjudicant el minoritari. El dret del soci a participar en els beneficis socials és el dret econòmic per excel·lència, perquè en definitiva el que es persegueix a l’hora de constituir una empresa és obtenir un retorn d’aquesta. Tanmateix, això requereix l’acord de […]
16 juny, 2023

AL JULIOL, IMPOST DE SOLIDARITAT

Durant el mes de juliol cal presentar el nou Impost de Solidaritat L’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ISGF) és un nou impost aplicable en els exercicis 2022 i 2023 que, en general, recau sobre aquelles persones el patrimoni net de les quals sigui superior als 3,7 milions. […]
16 juny, 2023

EL PROBLEMA DE SER SOCIS AL 50%

Quan la meitat de la junta vota en sentit contrari a l’altra, la impossibilitat d’adoptar acords pot aturar el negoci. En una societat és important que la presa de decisions no pugui quedar bloquejada per la manca d’acord entre els socis. I si això passa, la manera més àgil de […]