26 maig, 2023

AMPLIACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Els requisits d’aquest incentiu s’han relaxat amb efectes retroactius. Els casos en què és possible aplicar la deducció per maternitat s’han ampliat amb caràcter retroactiu per a l’IRPF dels anys 2020, 2021 i 2022. En aquests exercicis, les dones amb fills menors de tres anys també tenen dret a aplicar […]
26 maig, 2023

SORPRESES EN L’APROVACIÓ DE COMPTES

Demaneu amb la major antelació possible la informació que necessiteu sobre l’aprovació de comptes. No convé esperar a la Junta. En la documentació adjunta a la convocatòria de la junta d’aprovació de comptes poden aparèixer partides que no acabin de quadrar-vos. Doncs bé, com a soci, podeu sol·licitar els informes […]
23 maig, 2023

DECLAREU ELS LLOGUERS D’IMMOBLES

Si no declareu un lloguer d’habitatge i Hisenda ho detecta, no us permetrà aplicar la reducció del 60%. Els contribuents que lloguen habitatges a particulars poden aplicar una reducció en l’IRPF de 2022 del 60% sobre els ingressos nets del capital immobiliari que obtenen per aquest motiu. Amb aquesta finalitat, l’objectiu principal d’aquest arrendament […]
23 maig, 2023

CONTROLEU I GARANTIU LES VOSTRES RESSENYES

S’ha d’informar si les revisions en línia han estat publicades per clients reals o no. Una ressenya és un petit text que s’insereix en la plataforma en línia a través de la qual els usuaris valoren públicament, de manera favorable o desfavorable, el servei o producte que han consumit. És una pràctica […]
16 maig, 2023

VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

Les accions i participacions s’han de valorar seguint determinades normes. Si esteu obligat a presentar l’Impost sobre el Patrimoni i és propietari d’accions o altres valors cotitzats (bons, deute subordinat…), recordeu que haureu de declarar aquests actius pels seus valors mitjans de cotització durant el quart trimestre de 2022. En […]