27 abril, 2023

AJORNAMENT DE L’IRPF

Si ho desitgeu, podeu ajornar el pagament de l’IRPF. Si el resultat de la vostra declaració de l’IRPF és a ingressar i no voleu pagar la quota íntegra ara, recordeu que podeu beneficiar-vos del fraccionament que ofereix Hisenda en la mateixa declaració. En aquest cas, podreu satisfer el 60% de […]
27 abril, 2023

INCOMPLIMENT DE PRESTACIONS ACCESSÒRIES

Si un membre no compleix amb el deure de dur a terme les prestacions accessòries contingudes en els estatuts, podrà ser exclòs. En moltes ocasions, en la constitució d’una SL, els socis es comprometen a treballar per a l’empresa, i això es reflecteix en els estatuts com a prestacions complementàries que els […]
21 abril, 2023

TERMES MÉS LLARGS DE FRACCIONAMENT

Augmentar els terminis màxims per ajornar els deutes fiscals. Hisenda ha augmentat els terminis màxims de fracció de les sol·licituds d’ajornament dels deutes fiscals estatals que es presenten a partir del 15 d’abril de 2023:  Amb aval. Per als deutes garantits amb garantia o certificat d’assegurança de caixa, aquest termini és […]
21 abril, 2023

LLEIALTAT A LA SOCIETAT DE L’ADMINISTRADOR

Si hi ha un conflicte d’interessos, l’administrador social s’ha d’abstenir d’actuar o sol·licitar una dispensa a la Junta. La llei imposa un deure de lleialtat a l’administrador que l’obliga a vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social, de manera que ha d’evitar incórrer en situacions de conflicte d’interessos. Per això, l’administrador ha d’abstenir-se, entre […]
5 abril, 2023

SI SOU VÍCTIMA D’UN CÀRTEL

El pacte de preus o condicions per part de diferents proveïdors és una pràctica il·legal que es pot reclamar. Un càrtel és un acord entre operadors del mateix sector pel qual renuncien a competir entre ells i que sol afectar el preu dels seus productes o serveis. Aquesta conducta es […]