27 gener, 2023

NOU RÈGIM D’EMPRESES EMERGENTS

Les empreses emergents gaudeixen d’importants avantatges fiscals. A partir del 2023 és aplicable un nou règim per a les empreses emergents, que inclou diversos incentius fiscals a l’Impost sobre Societats: Tributar un tipus reduït del 15% durant els primers quatre anys, amb guanys des de la constitució. Facilitats en ajornar […]
20 gener, 2023

NOU IMPOST SOBRE ENVASOS

A partir del 2023 és aplicable un nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables. Si la vostra empresa fabrica envasos de plàstic no reutilitzables, o bé realitza adquisicions intracomunitàries o importacions d’aquest tipus de productes per sobre de certs límits mensuals, es pot veure afectada pel nou impost que […]
20 gener, 2023

QUÈ ÉS I COM S’APLICA LA MORATÒRIA COMPTABLE?

Fins al final de l’exercici 2024 pot excloure les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 en calcular el patrimoni net. Per esmorteir els efectes de la crisi generada arran de la COVID-19 i la guerra, es va implementar, entre altres, la mesura de no computar les pèrdues dels exercicis 2020 […]
16 gener, 2023

NOU IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT

El nou impost afecta els anys 2022 i 2023. Recentment ha estat aprovat el denominat Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITS), un nou impost per als exercicis 2022 i 2023 que grava el patrimoni de les persones al final dels anys esmentats —igual que ja ho fa l’impost sobre […]
16 gener, 2023

EL CONCURS EXPRÉS

Com tancar una empresa que, formalment, no es pot liquidar? Hi ha moltes societats que es troben inactives —no tenen cap actiu—, però no es poden liquidar perquè tenen algun deute amb un proveïdor amb el qual es va discutir alguna factura i que mai no es va reclamar judicialment. […]