13 octubre, 2022

COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

Sap que ara pot negociar els propers venciments mentre encara és solvent? Fins ara la llei només permetia accedir al preconcurs (una negociació amb els creditors prèvia al concurs) a qui es trobés en situació d’insolvència actual o imminent (és a dir, a qui ja tingués dificultats per complir regularment les […]
7 octubre, 2022

AL NOVEMBRE: MODEL 232

No oblidi que al mes de novembre cal presentar la declaració informativa d’operacions vinculades. Recordi que durant el mes de novembre s’ha de presentar el “Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”. S’ha de presentar al mes següent […]
7 octubre, 2022

ARRENDAMENT LOCAL I LLICÈNCIA D’ACTIVITAT

Si es lloga un local i el contracte indica que es destinarà a una activitat concreta, el propietari és responsable que aquesta es pugui realitzar… Quan en un contracte d’arrendament de local s’indiqui que aquest es destinarà a una activitat concreta, l’arrendador ha de respondre si finalment aquesta no es pot exercir: […]