30 setembre, 2022

PAGAMENT A COMPTE DE L’IS A L’OCTUBRE

A l’octubre, cal fer el segon pagament a compte de l’Impost sobre Societats. Recordi com actuar si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte segons el ‘mètode de quota’ Entre l’1 i el 20 d’octubre la seva empresa haurà de fer el segon pagament a compte de l’Impost […]
27 setembre, 2022

EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT

De vegades les societats creen participacions sense vot per donar entrada a nous inversors. Vegi com es fan els càlculs a l’hora de pagar dividends a aquests nous socis. El tret característic de les participacions sense vot és que, com a compensació a la privació del dret de vot, el […]
23 setembre, 2022

REVISI ELS ELEMENTS DE L’IAE

Si la seva empresa tributa per l’IAE i ha reduït l’activitat, verifiqui si és possible reduir aquest impost… Si a la seva empresa s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’import a pagar per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) –ha venut maquinària, ha canviat de local i ara ocupa una […]
23 setembre, 2022

SI ÉS USURARI, ES POT ANUL·LAR

En un contracte de préstec o similars, si el tipus d’interès és notablement superior al normal dels diners o es va fer aprofitant les circumstàncies de necessitat del prestatari, és nul per usurari. La llei estableix que és usurari un interès notablement superior al normal dels diners i manifestament desproporcionat amb […]
20 setembre, 2022

TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

Si fa testament, eviti assignar l’habitatge a un sol hereu en forma de llegat. Si ha de fer testament i entre els béns de la seva propietat hi ha el seu habitatge habitual, eviti deixar-lo com a llegat a un sol dels seus fills. A efectes fiscals, és millor que […]