26 juliol, 2022

L’ EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA (ERL)

Les persones físiques que avalen una operació comercial d’un tercer amb un immoble propi, en cas d’execució hipotecària, poden tenir la consideració de consumidors i beneficiar-se de la normativa que els protegeix. Recordi que es consideren consumidors les persones físiques que no actuen amb finalitats comercials o professionals. Per tant, […]
22 juliol, 2022

DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si la seva empresa té IVA suportat en un altre país de la UE, no podrà deduir-se’l en les declaracions periòdiques […]
20 juliol, 2022

A QUI HA DE CONSIDERAR CONSUMIDOR?

Encara que se sol associar el concepte de consumidor a les persones físiques, això no sempre és així, ja que algunes persones jurídiques poden ser considerades consumidores. La llei defineix com a consumidors: A les persones físiques que actuen amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o […]
20 juliol, 2022

SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

Si externalitza part de la seva activitat, pot arribar a respondre de les obligacions tributàries de l’empresa a què subcontracti… Si la seva empresa subcontracta l’execució d’obres o serveis que formen part de la seva activitat principal, pot arribar a respondre davant d’Hisenda del pagament d’alguns impostos de l’empresa subcontractada. […]
13 juliol, 2022

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES: DIES DE CORTESIA

Recordeu que podeu seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any (consecutius o no) durant els quals Hisenda no podrà depositar notificacions a la vostra bústia electrònica. Per a sol·licitar aquests dies de cortesia, accediu amb el certificat electrònic al portal “Mis notificaciones” de la seu electrònica i feu clic […]