19 abril, 2022

DECLARI ELS LLOGUERS D’HABITATGE AL SEU IRPF

Si no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran. Si no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% a l’IRPF, de manera que només tributa el 40% restant. Tot i això, molts contribuents no els declaren, ja […]
12 abril, 2022

CÀRTEL DE COTXES: S’ESGOTA EL TEMPS PER RECLAMAR…

S’acosta la data límit per reclamar a una de les companyies afectades. El 2013 es va multar diverses empreses per acordar preus de venda de cotxes i del servei postvenda (van constituir un càrtel, una pràctica prohibida per anticompetitiva). Això va implicar que els adquirents dels cotxes o els serveis postvenda paguessin, […]
12 abril, 2022

PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IS

Recordi que els ha de presentar fins al 20 d’abril. Si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte de l’Impost sobre Societats segons el sistema de quotes, recordi que en efectuar el pagament a compte d’abril haurà de satisfer el 18% de l’import de la quota a ingressar […]
11 abril, 2022

INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2021

A partir del 6 d’abril, ja és possible presentar les declaracions d’IRPF del 2021 a través de Renta WEB. El 6 d’abril s’ha iniciat la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2021, que finalitzarà el proper 30 de juny de 2022. A aquest efecte, com cada any, […]
11 abril, 2022

AUGMENT DE CAPITAL AMB PRIMA

Si entren nous socis a una societat després de la seva constitució, aquests es beneficien que l’empresa ja està en marxa. Per evitar que la resta dels socis es vegin perjudicats, se sol exigir una prima. Quan l’entrada de nous socis a una societat es fa en un moment posterior […]