18 març, 2022

RETENCIONS A L’ADMINISTRADOR

Si l’administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció… Si una persona és administradora de la seva empresa i hi treballa de manera que l’empresa li retribueix per les dues ocupacions, haurà de tributar de la […]
15 març, 2022

QUAN CAL DECLARAR L’IRPF?

El proper mes d’abril comença la campanya de la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2021. Recordi els principals supòsits en els quals existeix l’obligació de presentar aquesta declaració i en quins casos això no cal… En general, si una persona obté principalment rendes del treball (salari, pensió de jubilació, […]
15 març, 2022

PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2022

S’han fet públiques les directrius del Pla General de Control Tributari i Duaner per a l’any 2022. Ja s’han publicat les directrius del Pla General de Control Tributari i Duaner per a l’any 2022. En aquestes directrius es fixen les línies d’actuació que Hisenda durà a terme aquest any per […]
11 març, 2022

QUIN ÉS EL VALOR D’ADQUISICIÓ D’UN ACTIU?

Si la seva empresa adquireix un immobilitzat, no es limiti a comptabilitzar-lo pel preu satisfet al proveïdor. Si ha suportat despeses relacionades amb la compra, també les ha d’incloure com a major valor d’adquisició. Costos d’adquisició Si la seva empresa adquireix un actiu (maquinària, local, vehicle, etc.), ho ha de […]
8 març, 2022

LÍNIES ICO 2022

Recordi que les línies ICO permeten d’obtenir finançament en condicions avantatjoses. Si està pensant d’aconseguir finançament bancari per la seva empresa, consulti les opcions que li ofereix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Per a l’any 2022 destaquen els següents projectes, entre d’altres: Línia ICO Empresas y emprendedores. Destinada a cobrir tant necessitats de liquiditat […]