29 març, 2022

RÈGIM DE LLOGUER D’HABITATGES

L’any 2022 es redueixen els avantatges fiscals d’aquest règim. L’any 2022, les entitats acollides al règim d’arrendament d’habitatges han vist com la bonificació aplicable en l’Impost sobre Societats s’ha reduït del 85% al 40%. Aquesta rebaixa té un important efecte: Si es considera únicament l’Impost sobre Societats, aquest règim continua sent […]
25 març, 2022

PATRIMONI: ELS CRÈDITS I DEUTES TAMBÉ ES DECLAREN

A l’Impost sobre el Patrimoni també s’han de computar tots els deutes i crèdits que es tinguessin el 31 de desembre de l’any passat. Recordi que estan obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni els contribuents que compleixin alguna de les següents circumstàncies: Quan, després de calcular […]
25 març, 2022

CONCURS I CRÈDITS PRIVILEGIATS

Si un dels seus clients cau en concurs, comprovi si el seu crèdit té cap privilegi que li doni prioritat a l’hora de cobrar. En cas de concurs, determinats creditors —per exemple, els que van vendre algun bé moble en escriptura i van pactar un preu ajornat amb reserva de […]
22 març, 2022

OBRES EN HABITATGES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA

Recordi que pot aplicar una deducció al seu IRPF Algunes obres de millora de l’eficiència energètica realitzades en habitatges entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2022 —i en alguns casos, fins al 31 de desembre del 2023— tenen dret a deduccions a l’IRPF. En […]
18 març, 2022

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: VALORS NEGOCIATS

El Ministeri d’Hisenda ha publicat els valors mitjans de cotització de l’últim trimestre del 2021 de les accions, els bons, el deute subordinat o altres valors cotitzats. Aquests valors són els que s’han de declarar a l’Impost sobre el Patrimoni del 2021. Recordi que l’Impost sobre el Patrimoni encara és […]