11 febrer, 2022

JUNTES TELEMÀTIQUES

Es poden celebrar també el 2022? Amb les restriccions per la COVID-19, es va establir que les juntes generals de socis podrien celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple fins al 31 de desembre de 2021, encara que això no estigués previst als estatuts. No obstant això, aquesta possibilitat no […]
9 febrer, 2022

TERMINIS D’EXPEDICIÓ DE FACTURES

Aquests terminis depenen del tipus d’operació realitzada i de si el destinatari és una empresa o un particular. Si el receptor de les operacions és un particular, les factures han de ser expedides i remeses a la data de meritació de l’operació. En general, les operacions s’entenen meritades en la […]
7 febrer, 2022

TANCAMENT DE COMPTES

Optimitzeu la factura de l’impost sobre societats del 2021 Durant les properes setmanes les empreses tanquen els comptes del 2021. I si han obtingut beneficis hauran de fer front a l’impost sobre societats, amb un desemborsament de diners en un moment en què convé reduir les sortides de fons. Una revisió completa de la […]
7 febrer, 2022

AJUTS PER A L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Hi ha ajudes per a la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable d’autoconsum, tant per a particulars com per a empreses. Dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’ha obert una convocatòria per accedir a ajuts en matèria d’autoconsum elèctric. El pla d’ajudes està estructurat en […]
1 febrer, 2022

DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS

Recordeu que la declaració d’operacions amb tercers s’ha de presentar durant el mes de febrer Si durant l’any 2021 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en conjunt (IVA inclòs) i no està donada d’alta al sistema de Subministrament Immediat d’Informació, […]