25 febrer, 2022

AUGMENTA L’SMI I EL SALARI NO EMBARGABLE

En cas que Hisenda us comuniqui l’embargament del salari d’algun treballador, tingueu en compte que el salari inembargable ha augmentat, ja que s’ha incrementat l’SMI a 1.000 euros mensuals. Si la seva empresa rep una diligència d’embargament (d’Hisenda, d’un jutjat o d’una altra administració pública) de les retribucions d’un dels […]
25 febrer, 2022

CLÀUSULA PENAL

Si està negociant un contracte amb un proveïdor i li interessa especialment que compleixi alguns aspectes molt concrets, inclogui una clàusula penal. Una clàusula penal estableix l’obligació de pagar una quantitat en cas d’incompliment del contracte per l’altra part. És a dir, es fixa per endavant una indemnització concreta que, […]
15 febrer, 2022

GRUPS FAMILIARS A L’EMPRESA

Quan una empresa té diversos socis, és possible mantenir l’equilibri entre grups familiars a la segona generació ia les ulteriors? Quan un projecte empresarial passa a les mans de la segona generació i de les ulteriors, les relacions entre els socis es van fent més complexes. Per exemple: Si dos […]
15 febrer, 2022

SI PAGA TOTA LA HIPOTECA…

Als divorcis, és habitual que un cònjuge assumeixi el pagament del 100% de la hipoteca de l’habitatge familiar, encara que només ostenti el 50% de la propietat. Si un matrimoni està gaudint de la deducció per adquisició d’habitatge habitual de l’IRPF i se separa, recordi com queda aquesta deducció si […]
11 febrer, 2022

MODEL 720 I SANCIONS

Les sancions relatives al model 720 són contràries al dret comunitari i no es poden exigir… Les sancions per no presentar o presentar fora de termini la declaració informativa de béns i drets a l’estranger (model 720) eren molt elevades. En concret: En cas de presentació fora de termini amb […]