14 gener, 2022

«KIT DIGITAL»

Beneficiï’s de noves ajudes per a la digitalització de les empreses. El «kit digital» és una ajuda directa a les pimes, les microempreses i els autònoms per a la implantació de solucions digitals catalogades (millora de la web i presència a Internet, anàlisi de negoci, factura electrònica i oficina virtual, […]
14 gener, 2022

CÀLCUL DE RETENCIONS 2022

Ja està disponible el programa d’Hisenda per calcular les retencions de les nòmines del 2022. Hisenda ja ha habilitat a la seva pàgina web el servei online de càlcul de les retencions aplicables a les nòmines satisfetes el 2022. Si vol calcular les retencions dels seus treballadors, segueixi aquest procediment: Consigni […]
7 gener, 2022

PLANS DE PENSIONS D´EMPRESA

Després de les retallades als plans de pensions, els plans d’empresa poden guanyar més protagonisme… Algunes retribucions en espècie estan exemptes a l’IRPF dels perceptors, de manera que les empreses poden utilitzar-les per tal que aquests maximitzin els seus salaris nets o a l’hora d’oferir augments salarials (amb aquestes retribucions […]
4 gener, 2022

NOUS INVERSORS. ELS FAIG SOCIS?

L’entrada de nous inversors a una empresa no implica que aquests hagin de ser socis necessàriament… En la situació econòmica actual, és habitual que les empreses busquin persones que els aportin fons a llarg termini per consolidar la situació financera i abordar projectes en el futur. Tanmateix, durant la negociació […]
3 gener, 2022

LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2022

Vegi les mesures fiscals més rellevants incloses a la Llei de Pressupostos. Avui s’ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. A efectes fiscals, les mesures més destacades són les següents: A l’Impost sobre Societats: Quota líquida mínima. A partir del 2022 i, […]