17 desembre, 2021

MÉS GARANTIES PER A CONSUMIDORS

Es modifiquen algunes mesures en matèria de garanties per a consumidors i usuaris. Recordi que l’1 de gener del 2022 entra en vigor la nova legislació que modifica algunes mesures en matèria de garanties per a consumidors i usuaris. Els principals canvis son els següents: Garantia. El termini de garantia […]
14 desembre, 2021

REGULARITZACIÓ DE LA PRORRATA

Si la seva empresa només es dedueix una part de l’IVA que suporta, recordi que en l’última declaració de l’any ha de fer certes regularitzacions… Una d’aquestes regularitzacions es refereix al volum d’IVA deduït durant l’any. Si ha estat aplicant la prorrata general, però l’IVA deduïble amb aquest supera en més […]
14 desembre, 2021

PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D’ANY

En tancar la comptabilitat, no oblidi computar les despeses en l’exercici correcte. Segons les normes comptables, les despeses s’han de computar en l’exercici en què es meriten, amb independència de la data en què es paguin. Per tant, en tancar els comptes de la seva empresa, no oblidi fer els […]
3 desembre, 2021

GARANTIES PER A CONSUMIDORS

A partir de l’1 de gener del 2022, augmenta el termini de garantia en les vendes a consumidors. L’1 de gener del 2022 entra en vigor la nova legislació que modifica algunes mesures en matèria de garanties per a consumidors i usuaris. Els principals canvis son els següents: El termini […]
3 desembre, 2021

CONSOLIDACIÓ FISCAL

Si teniu diverses empreses, el règim de consolidació fiscal us surt a compte. Mitjançant aquest règim, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola. D’aquesta manera, s’aconsegueixen beneficis immediatament. A aquest efecte: Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense […]