28 desembre, 2021

DEDUCCIÓ DE VIVENDA DESPRÉS DEL DIVORCI

Si un dels cònjuges assumeix el pagament de tota la quota hipotecària, en pot gaudir el 100% de la deducció. Si un matrimoni se separa o es divorcia i és propietari d’un habitatge adquirit abans del 2013, el cònjuge que abandona l’habitatge familiar pot continuar gaudint de la deducció per […]
23 desembre, 2021

TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL

Els premis de loteria tributen a l’IRPF a un tipus fix del 20%. Tot i això, els primers 40.000 euros gaudeixen d’exempció. Si ha adquirit un dècim pel sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu […]
23 desembre, 2021

RECLAMACIONS BANCÀRIES

En cas de problemes amb el vostre banc, recordi que pot acudir al defensor del client de la seva entitat o al Banc d’Espanya. Les entitats de crèdit estan obligades a atendre i resoldre les queixes i les reclamacions que els seus clients puguin presentar. Per fer la reclamació, n’hi […]
21 desembre, 2021

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Si al seu IRPF gaudeix de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, comprovi si pot treure’n encara més profit. Si va adquirir el seu habitatge abans del 2013 i gaudeix de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, calculi les quantitats que ha satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta […]
17 desembre, 2021

MÒDULS PER AL 2022

S’han publicat recentment. Recentment s’ha publicat l’ordre que desenvolupa per al 2022 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (l’anomenat “règim de mòduls”). Doncs bé: Si vostè tributa en el règim de mòduls, ha de tenir en compte que, igual que aquest any, el […]