19 novembre, 2021

DIVIDENDS AL DESEMBRE

Una societat filial pot pagar dividends a la matriu en qualsevol moment, no només quan s’aproven els comptes En general, les societats acorden el pagament de dividends al moment d’aprovar els comptes anuals (al juny de l’any següent a l’exercici corresponent). Però res impedeix que l’acord s’adopti en un altre […]
19 novembre, 2021

PÈRDUES D’ANYS ANTERIORS A L’IRPF

Si s’apropa el termini màxim per a compensar-les, verifiqueu si encara podeu fer alguna cosa… Si un contribuent ven un bé i incorre en pèrdues, la normativa de l’IRPF li permet compensar-les durant l’any en què es produeixen i durant els quatre següents, dins la base d’estalvi d’aquest impost i […]
16 novembre, 2021

CANAL DE DENÚNCIES

Les empreses que tinguin 50 treballadors o més estaran obligades a implantar-lo. El 17 de desembre del 2021 finalitza el termini perquè els països de la UE adaptin a la normativa interna la Directiva que obliga les empreses a tenir un protocol per denunciar pràctiques irregulars. Aquesta obligació afecta empreses […]
12 novembre, 2021

FONS NEXTGEN

Ja estan en marxa les primeres convocatòries per accedir a les ajudes europees per a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Vostè haurà sentit a parlar dels Fons Next Generation que la Unió Europea (UE) ha posat a disposició dels Estats per a la recuperació econòmica dels efectes de […]
12 novembre, 2021

PLUSVÀLUA MUNICIPAL: NOVA FORMA DE CÀLCUL

El govern ha modificat la forma de calcular l’impost de plusvàlua municipal per a adaptar-la a la sentència que el Tribunal Constitucional ha dictat recentment El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la forma de calcular la base imposable de l’impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys (la plusvàlua municipal). […]