30 novembre, 2021

LA CAUSA DE DISSOLUCIÓ CONTINUA SUSPESA

Es prorroga la mesura per afavorir les empreses amb dificultats. Quan una societat pateix pèrdues que redueixen el seu patrimoni net a una quantitat inferior de la meitat del capital social, es troba en causa de dissolució, per la qual cosa els administradors han de prendre mesures i convocar els […]
26 novembre, 2021

CONFLICTES AMB LA RETOLACIÓ

Els rètols a les façanes solen provocar conflictes entre els propietaris de locals i les comunitats de propietaris. En aquests casos, el primer que cal fer és verificar què diuen els estatuts de la comunitat. Es poden donar tres circumstàncies diferents: Que prohibeixin la instal·lació de rètols (es un fet […]
26 novembre, 2021

PLA MOVES III

El Pla MOVES III incentiva, entre d’altres, l’adquisició de vehicles elèctrics, de pila combustible (que funcionen amb hidrogen) o híbrids. Aquest pla ofereix ajuts directes en el cost d’adquisició subjectes al tipus de vehicle adquirit (per exemple, s’exclouen ciclomotors o autocars) i al preu d’adquisició (hi ha uns límits en […]
23 novembre, 2021

DONATIUS A FINAL D’ANY

Recordi que certs donatius permeten d’aplicar incentius a l’IRPF Si té intenció de fer un donatiu, recordi que, en cas que la perceptora sigui una entitat que s’aculli a la Llei d’entitats sense ànim de lucre, gaudirà d’incentius a l’IRPF en els següents casos: Pels primers 150 euros de donatius, […]
23 novembre, 2021

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Recordeu la possibilitat d’aportar diners al vostre pla de pensions durant el 2021, per reduir la tributació a l’IRPF L’any 2021 s’han reduït les aportacions als plans de pensions que permeten reduir la factura de l’IRPF. En qualsevol cas, aquestes aportacions continuen sent una de les alternatives que tenen els […]