1 octubre, 2021

INDICIS DE PROBLEMES

Estigueu atent davant de possibles senyals que un client travessa dificultats econòmiques En les vostres relacions comercials, convé que extremeu les precaucions davant de possibles impagats. Presteu especial atenció als indicis que denoten que un client o un proveïdor poden estar en dificultats. Per exemple: Administradors. Si de sobtees canvia el […]