26 octubre, 2021

ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA AL PROPI HABITATGE

Quines despeses es poden deduir a l’IRPF? Recordeu que les persones que treballen des de casa seva es poden deduir a l’IRPF part de les despeses que suporten. Així doncs: Per una banda, les despeses de titularitat de l’habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortització, interessos de préstecs per compra…) en proporció […]
22 octubre, 2021

OPCIÓ PEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA

El règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la vostra empresa. Recordeu que durant el mes de novembre la vostra empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA per a l’any vinent. Aquest règim us pot interessar si penseu que alguna declaració d’aquest impost resultarà […]
22 octubre, 2021

TANCAMENT 2021: DISSOLUCIÓ PER PÈRDUES

Les pèrdues de 2020 es computaran a l’efecte de determinar si després del tancament de 2021 les societats estan en causa de dissolució. Per a evitar que les pèrdues derivades de la crisi de la covid-19 deixessin moltes empreses en situació irregular, es va aprovar una norma que establia que […]
20 octubre, 2021

REGULARITZACIÓ MENSUAL DE RETENCIONS

Les variacions en la situació personal i econòmica dels treballadors que es coneguin a l’octubre, novembre i desembre s’han de regularitzar en la nòmina següent. Si les circumstàncies personals i familiars d’un treballador canvien durant l’any, l’empresa ha de regularitzar el tipus de retenció. A aquest efecte: Si l’empresa coneix […]
15 octubre, 2021

CROWDFUNDING: REGLAMENT EUROPEU

El proper 10 de novembre de 2021 entrarà en vigor el reglament europeu que regula aquest sistema de finançament alternatiu El crowdfunding (o finançament participatiu) és una fórmula que serveix per posar en contacte empreses que necessiten finançament amb inversors interessats en finançar-les. La inversió pot articular-se mitjançant la concessió […]