20 juliol, 2021

LLEI DE PREVENCIÓ DEL FRAU: CANVIS EN L’IS I L’IRPF

La nova llei també modifica els principals impostos, com l’impost sobre societats o l’IRPF Transparència fiscal internacional (IRPF i IS). A partir de 2021, aquest règim deixa de ser aplicable en cas de societats amb activitat econòmica situades a l’Espai Econòmic Europeu (i també a la UE). No obstant això, a […]
19 juliol, 2021

NOTIFICACIONS EN PAPER DURANT LES VACANCES

Què passa si Hisenda duu a terme alguna notificació en paper durant les vacances? Les persones físiques poden rebre notificacions d’Hisenda en paper. I si aquestes notificacions són recollides pel porter de la finca, un treballador de la llar o un familiar, es consideren vàlides si es compleixen els requisits […]
19 juliol, 2021

CRÈDIT DOCUMENTARI

En les relacions comercials internacionals convé assegurar-se que l’entrega de les mercaderies i el cobrament d’aquestes es durà a terme sense incidències. Aquest assegurament és possible mitjançant el crèdit documentari- Amb aquest mecanisme, el venedor s’assegura que cobrarà en els termes pactats, mentre que el comprador s’assegura que se li […]
13 juliol, 2021

LLEI ANTIFRAU

S’ha publicat el 10 de juliol de 2021 El 10 de juliol es va publicar la llei antrifrau, que modifica nombrosos aspectes de la normativa tributària. Amb relació a la Llei general tributària, vegeu alguns dels aspectes més significatius que es veuen afectats: Queda prohibit per llei qualsevol mecanisme extraordinari […]
12 juliol, 2021

RETENCIÓ SOBRE DIVIDENDS

Recordeu les regles de càlcul i la data en què l`heu d´ingressar Si durant el mes de juny la vostra empresa va acordar el repartiment de dividends, recordeu que el termini per a ingressar la retenció a Hisenda —quan sigui procedent— dependrà de la data en què aquests dividends siguin […]