30 juliol, 2021

PRÒRROGA DE CONTRACTE TEMPORAL

La retenció del 2% per a contractes temporals és mínima. En cas de pròrroga, reviseu si heu de regularitzar aquest tipus. Si la vostra empresa contracta treballadors amb un contracte de durada inferior a l’any, haureu de practicar-los una retenció mínima del 2%. Però no oblideu que aquest tipus és mínim. […]
27 juliol, 2021

IMPAGATS: RECLAMEU DESPESES I INTERESSOS

En cas de rebre un impagat, recordeu que podeu reclamar els perjudicis soferts. Si un client no satisfà un pagament dins del termini que correspon, recordeu que podeu reclamar: Totes les despeses en les quals hagueu incorregut com a conseqüència de l’impagat. Per exemple, les despeses d’enviament d’un burofax per […]
27 juliol, 2021

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES: DIES DE CORTESIA

Recordeu que podeu seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any (consecutius o no) durant els quals Hisenda no podrà depositar notificacions a la vostra bústia electrònica. Per a sol·licitar aquests dies de cortesia, accediu amb el certificat electrònic al portal “Mis notificaciones” de la seu electrònica i feu clic […]
23 juliol, 2021

OPERACIONS VINCULADES: RANG DE VALORS

Recordeu com heu de valorar les operacions vinculades Si la vostra empresa du a terme operacions amb persones o entitats vinculades (socis que ostentin una participació igual o superior al 25 %, societats del mateix grup), les heu de valorar a preus de mercat. Per a fer-ho, podeu recórrer a […]
23 juliol, 2021

BASE DE DADES DE SUBVENCIONS

Existeix una base de dades nacional en què apareixen les ajudes i subvencions vigents Moltes empreses desconeixen l’existència de subvencions i ajudes per a dur a terme determinades inversions o desenvolupar determinades activitats. Doncs bé, heu de saber que existeix una base de dades nacional de subvencions amb totes les […]