9 juny, 2021

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2020

Algunes persones físiques també estan obligades a presentar la declaració d’aquest impost Estan obligades a presentar la declaració del l’impost sobre el patrimoni de 2020 les persones físiques que es trobin en alguna de les situacions següents: Aquelles que tinguin béns i drets (incloent els béns exempts i sense descomptar […]
4 juny, 2021

CANVIS EN MATÈRIA DE GARANTIES

La garantia per venda de béns a consumidors s’amplia de dos a tres anys a partir de l’1 de gener de 2022 A partir de l’1 de gener de 2022, la garantia per venda de béns nous a consumidors s’amplia de dos a tres anys. Per a productes de segona […]
1 juny, 2021

MÒDULS I DIES SENSE ACTIVITAT

Si tributeu en mòduls, recordeu algunes mesures anticovid que podeu aplicar a la declaració de l’IRPF Si sou un empresari acollit al règim de mòduls, quan efectueu la declaració de l’IRPF del 2020 recordeu que, amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la covid-19: Podreu aplicar una reducció sobre el […]