4 maig, 2021

IMPAGATS: DEDUÏBLES ALS TRES MESOS

En les declaracions dels exercicis de 2020 i de 2021, les empreses de dimensió reduïda ja es poden deduir els impagats tres mesos després que venci el pagament En general, les despeses per impagats són fiscalment deduïbles si a la data de tancament de l’exercici s’ha donat alguna de las […]