14 maig, 2021

NOVETATS EN L’IVA

A partir de l’1 de juliol de 2021 s’introdueixen canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic A continuació, vegeu les novetats més importants que seran aplicables a partir de l’1 de juliol d’aquest any: S’estén el règim de finestreta única a les vendes de béns […]
14 maig, 2021

LES MERCADERIES NO S’HAN ENTREGAT

Recordeu què ocorre en cas d’incompliment de contracte Habitualment, quan una de les parts incompleix el contracte per culpa o negligència pròpia, l’altra part té dues opcions: exigir el compliment del contracte (sempre que sigui possible) o rescindir-lo. I, en tots dos casos, podrà reclamar una indemnització per danys, que […]
12 maig, 2021

IMMOBLES DE NO RESIDENTS

Moltes persones que no resideixen a Espanya tenen immobles al nostre país. Han de presentar IRPF per aquest motiu? Immobles no arrendats Aquests propietaris tributen per l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), no per l’IRPF. Si es tracta de persones físiques i l’immoble no es troba llogat ni […]
7 maig, 2021

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS

Una sentència recent del Tribunal Suprem dona arguments als contribuents davant dels criteris restrictius d’Hisenda La consideració de les retribucions dels administradors com a despeses deduïbles en l’impost sobre societats ha sigut objecte de controvèrsia des de fa anys. Així doncs: Inicialment, si els estatuts no preveien expressament que el […]
7 maig, 2021

REGULARITZACIÓ DE PÈRDUES

Si els socis volen regularitzar les pèrdues de la seva empresa, tenen una opció per a evitar els costos de notari i registre. Quan una societat té pèrdues, pot veure’s limitada a l’hora d’accedir al finançament bancari. I si les pèrdues acumulades són importants (en concret, quan han reduït el […]