30 abril, 2021

MÒDULS 2020 PER A AGRICULTORS I RAMADERS

Amb data d’avui s’ha publicat l’ordre que els redueix els mòduls per circumstàncies excepcionals. Com ja ha ocorregut altres anys, que el 2020 hi hagués inundacions, incendis o altres causes excepcionals ha propiciat la publicació d’una ordre ministerial que, amb efectes per a l’IRPF de 2020, redueix els mòduls a […]
30 abril, 2021

RENDA WEB: DADES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Les dades dels llibres registre es poden traslladar automàticament a la declaració A l’hora d’emplenar la declaració de l’IRPF, és possible traslladar-hi, de manera automàtica, les dades dels llibres registre de vendes i ingressos i dels de compres i despeses. A aquest efecte, els llibres han de seguir el format […]
27 abril, 2021

NOMENAMENTS SENSE ESCRIPTURA

Alguns nomenaments es poden inscriure al Registre Mercantil sense necessitat de formalitzar escriptura pública El canvi o reelecció d’administradors s’ha d’inscriure al Registre Mercantil, i això fa que moltes empreses formalitzin aquest tràmit en escriptura pública. Però això no és necessari: aquest acord es pot registrar sense escriptura; n’hi ha […]
23 abril, 2021

PRESTACIONS I AJUDES A AUTÒNOMS PER A PAL·LIAR LA CRISI

Com tributen a l’IRPF? Per cessament d’activitat. Com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la covid-19, al seu dia es van aprovar prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per a autònoms que es van veure obligats a suspendre l’activitat o la facturació dels quals es va veure reduïda en […]
20 abril, 2021

REVISIÓ D’ESTATUTS

Quan es constitueix una societat limitada (SL) és freqüent que els socis utilitzin uns estatuts estàndard que convé revisar. Aquests estatuts estàndard es solen remetre al que diu la llei (o repeteixen el que aquesta estableix). Tot i així, en moltes matèries la regulació legal és subsidiària i preval el […]