16 març, 2021

PRÒRROGA DE LA MORATÒRIA CONCURSAL

El termini per a sol·licitar concurs continua suspès fins el 31 de desembre S’ha prorrogat fins a finals d’any la moratòria concursal que inicialment s’havia fixat fins el 14 de març de 2021. D’aquesta manera, les empreses tenen més termini per a reequilibrar els balanços i així evitar processos concursals. […]
12 març, 2021

BÉNS DE POC VALOR

Es poden amortitzar lliurement, amb el conseqüent estalvi financer La normativa permet que les empreses amortitzin lliurement els immobilitzats materials nous que tinguin un valor unitari de fins a 300 euros, amb el límit global de 25.000 euros l’any. Per tant, si la vostra empresa adquireix diversos actius al mateix […]
12 març, 2021

LÍNIA ICO AVALS COVID-19. AMPLIACIÓ DE TERMINIS I DE CARÈNCIA

El banc no pot aprofitar per a modificar les condicions o vendre productes addicionals. Com a complement de les línies ICO avals covid-19, ja fa uns quants mesos que es permet augmentar tant els terminis dels préstecs concedits com el termini de carència d’aquests (o tots dos a la vegada). En […]
9 març, 2021

MÒDULS: TREBALLADORS EN ERTO

Els empresaris (persones físiques) que tributen al règim de mòduls poden declarar menys rendiment si algun dels seus empleats va estar en ERTO Si sou un empresari acollit al règim d’estimació objectiva de l’IRPF, un dels mòduls que heu de tenir en compte per a calcular el vostre rendiment net […]
5 març, 2021

CERTIFICAT DE RETENCIONS DE PRESTACIONS

Ja es pot obtenir el certificat de retencions de l’IRPF de qui hagi percebut alguna prestació de la Seguretat Social durant l’any 2020. El 7 d’abril de 2021 s’inicia el termini de presentació per internet de la declaració de la renda de 2020. Per això, la Seguretat Social ha habilitat […]