1 febrer, 2021

Aneu preparant el model 347

Recordeu que la declaració d’operacions amb tercers s’ha de presentar durant el mes de febrer Si durant l’any 2020 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en conjunt (IVA inclòs) i no està donada d’alta al sistema de Subministrament Immediat […]
1 febrer, 2021

AJUDES PER A EXPORTAR

S’han convocat les subvencions del programa “ICEX Next”. Aquestes subvencions estan destinades a empreses que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional. El programa cofinança les despeses d’assessorament per a desenvolupar l’estratègia exterior i les despeses de prospecció, promoció i desenvolupament de xarxa comercial a l’exterior (material promocional, […]