26 febrer, 2021

TANCAMENT DE COMPTES: PERIODIFICACIÓ

En tancar els comptes de 2020 és possible computar algunes despeses que encara no s’han satisfet. I això pot suposar estalvis importants En tancar els comptes de 2020 convé estar especialment atent a les despeses que a 31 de desembre ja s’han meritat però que encara no s’han pagat. Aquestes […]
26 febrer, 2021

DRETS DELS SOCIS MINORITARIS

A les SA o SL els socis minoritaris poden exercir una sèrie de drets… Recordeu alguns drets que poden exercir els socis minoritaris per defensar els seus interessos davant de la majoria: Els socis que arribin al 5% del capital (sols o juntament amb altres socis) poden sol·licitar a l’administrador […]
23 febrer, 2021

COBRAMENTS ANTICIPATS I IVA

Recordeu com declarar l’IVA dels cobraments anticipats. Si veneu béns o presteu un servei, l’IVA es reporta en la data en què s’han posat a disposició els béns o en la data de prestació del servei. No obstant això, si cobreu tot o part del preu de manera anticipada, l’IVA […]
19 febrer, 2021

VEHICLES DE SEGONA MÀ

Si durant l’any 2021 adquiriu un vehicle usat, valoreu-lo en funció dels preus mitjans de venda que Hisenda ha publicat per aquest any. Si vostè o la seva empresa adquireixen un vehicle de segona mà a un particular, recordi que haurà de satisfer l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (en general, el […]
16 febrer, 2021

CONCURS: UNA POSSIBLE SOLUCIÓ

Fa uns mesos es va prorrogar la moratòria per a presentar concurs. Un cop finalitzi, es preveu que augmenti el nombre d’empreses que cauran en aquesta situació. Quan una empresa està en dificultats, la llei estableix un procediment especial per a superar la situació: la declaració de concurs de creditors. […]